DaliaMarija   |  

bio

  |  

kūryba

  |  

akademinė veikla

  |  

odos dirbiniai

  |  

re:

  |  

kontaktai

  |  

en

  |  
                    •  

veikla

  •  

studentø darbai

  •  
     
  Dalia Marija Šaulauskaitė akademinė veikla  
         
  2001-2006 Šiaulių universiteto, Menų fakulteto, Taikomosios dailės ir technologijų katedros asistentė.  
  2006 Šiaulių universiteto, Menų fakulteto, Taikomosios dailės ir technologijų katedros lektorė.  

Mokslo sritys, kryptys, kuriose dirba

         
  taikomoji dailė  
  odos dailė  
  knygrišystė  
  dailėtyra  

Publikacijos, pranešimai

         
  2001 Dalia Marija Šaulauskaitė. „Ododailė šiandienos Lietuvoje, technologijų kaita, problemos”. Tarptautinis seminaras „Odos dailės ir amato technikos šiuolaikiniame pasaulyje”, Šiauliai.  
  2003 Dalia Marija Šaulauskaitė, Albinas Kavaliauskas. Laiko erdvės. Erdvinė instaliacija. // Kūrybos erdvės. The spaces of creations. Nr. 2, p. 13 - 14, Šiaulių universitetas, ISBN 9986-38-411-7.  
  2004 Renginys P.Višinskio viešojoje bibliotekoje, paskaita „Knygų įrišimo naujovės“, Šiauliai.  
  2005 Dalia Marija Šaulauskaitė. Odos dailė Lietuvoje 1990 – 2004-aisiais metais. Leather Art in Lithuania in 1990-2004. // Kūrybos erdvės. The spaces of creations. Nr. 3, ,p. 61 – 63, Šiaulių universitetas, ISSN 1822-1076. Adresas tarptautinėse duomenų bazėse: http://www.ceeol.com  
  2006-2007 Dalia Marija Šaulauskaitė. Kūrybinės/pedagoginės veiklos pristatymas tarptautinėse duomenų bazėse: http:// dms.da.su.lt  
  2007 Metodinė knyga. Dalia Marija Šaulauskaitė. Knygrišystė Lietuvoje. Šiaulių universitetas, ISBN 978-9986-38-742-8.  
  2007 Tarptautinė mokslinė praktinė konferencija „Menas, dizainas, meninis ugdymas”. Dalia Marija Šaulauskaitė. Pranešimas „Meninė knygrišystė Lietuvoje 1997 – 2007-aisiais metais”, publikuotas leidinyje ISBN 978-9955-27-040-9, Kauno kolegija, J. Vienožinskio menų fakultetas.  
  2008 Dalia Marija Šaulauskaitė. Pranešimas „Kūrybiškumo raiškos ypatumai odos dailės studijų procese“, Žalys V, Menų fakultetas: praeitis ir perspektyvos, ISBN 978-9955-32-031-9, Lucijus, Šiauliai.  
  2008 Publication of the Association of New Zealand Leather Artisans “Leather Artisan”, Dalia Marija Saulauskaite „Leather Art studies in Lithuania“, ISSN 0112-3831, Nr. 127, New Zealand.  

Parengti studijų moduliai, magistro studijos

         
  H312M101 Meninė knygrišystė  
  H312M102 Meninė knygrišystė  
  H312M772 Pasaulio tautų odos dailė  

Parengti studijų moduliai, bakalauro studijos

         
  H310B010 Knygų įrišimai  
  H310B100 Odos aksesuarai  
  H310B873 Odos dailės istorija  
  H312B013 Kūybinė praktika  
  H312B100 Odos plastika  
  H312B126 Odos gaminiai  
  H312B127 Autorinė knyga  
  H312B128 Knygrišystė  
  H312U900 Odos dailė  
  T150B092 Odos gaminių dizainas ir technologijos  
  T150B110 Knygų dizainas ir įrišimo technologija  
  T150B867 Medžiagotyra  
  T150B868 Konstravimas-modeliavimas  
  H312B126 Leather Design  
  H312B127 Artists Book  
  H312B128 Bookbinding  

Parengti jauni dailininkai, studentai dalyvaujantys parodose

         
  2002 Šiaulių Universiteto, Menų fakulteto dėstytojų ir studentų odos menų studijų akademinių ir kūrybinių darbų paroda, Šiaulių Universiteto dailės galerija, Lietuva.  
  2003 Paroda Dailės akademijos filialas, Telšiai, Lietuva.  
  2003 „Taikomosios dailės akademinių ir kūrybinių darbų paroda“ universiteto Dailės galerija, Šiauliai, Lietuva.  
  2003 Respublikinė paroda „Rankinė“ LDS Taikomojo meno galerija,Vilnius, Lietuva.  
  2003 Respublikinė paroda „Oda+forma”, Klaipėdos dailės galerija.  
  2003 Respublikinė paroda „Oda+forma”, “Dalios” galerija, Vilnius.  
  2004 Paroda P. Višinskio viešoji biblioteka, Šiauliai, Lietuva.  
  2004 Respublikinė paroda „Mėlyna – balta“ Klaipėdos dailės galerija, Lietuva.  
  2004 Paroda „Mix“, ŠU dailės galerija, Šiauliai, Lietuva.  
  2006 Paroda „Fito“ Šiaulių techninė biblioteka, Šiauliai, Lietuva.  
  2006 Magistrų darbų paroda „Objektai“, Šiaulių dailės galerija, Lietuva.  
  2006 Studentų paroda „negyva knyga“, Vilniaus „Akademijos“ galerija, Lietuva.  
  2006 Studentų paroda „negyva knyga“, „ Perkūno“ namai, Kaunas, Lietuva.  
  2006 Studentų paroda „negyva knyga“ , ŠU dailės galerija, auliai, Lietuva.  
  2007 Paroda „ODA+KONCEPCIJA+IMPROVIZACIJA”, ŠU dailės galerija,Šiauliai, Lietuva.  
  2008 Odos menas verslui, Šiaulių universitetas, socialinių mokslų fakultetas.  
  2008 ŠU Menų fakulteto, Taikomosios dailės ir technologijų katedros studentų akademinių ir kūrybinių odos darbų paroda „ODA + KONCEPCIJA + IMPROVIZACIJA", Klaipėdos galerija.  
  2008 Menų Fakulteto Taikomosios dailės ir technologijų katedros studentų ir dėstytojų paroda “ODA KI/TAIP”, galerija “Sirena”, Vilnius.