DaliaMarija   |  

bio

  |  

kūryba

  |  

akademinė veikla

  |  

odos dirbiniai

  |  

re:

  |  

kontaktai

  |  

en

  |  
                           
     
  Dalia Marija Šaulauskaitė  
         
  Studijos  
         
  1974 - 1979 Studijavo Estijos valstybiniame dailės institute, Taikomosios dailės meninės odos katedroje. Diplomas - taikomosios dailės dailininkė.  
2002 Pedagogo kvalifikacija, Vilniaus dailės akademija.
         
  Narystė  
         
  1982-1983 Lietuvos jaunųjų dailininkų sekcijos narė.  
  1983 Lietuvos dailininkų sąjungos narė.  
  1997 Pasaulio gydytojų federacijos „Už žmogaus gyvybę“ Lietuvos asociacijos narė.  
  2000 Lietuvos dailininkių moterų draugijos narė.  
  2000 - 2002 Tarptautinės odininkų organizacijos „LederGilde“ narė.  
  2002 Tarptautinės odininkų organizacijos „Art Forum“ narė.  
  2003 Lietuvos dailininkų sąjungos odininkų sekcijos pirmininkė.  
  2006 Lietuvos knygrišių gildijos narė.  
         
  Darbinė veikla  
         
  1979 - 1999 Vilniaus „Dailės“ k-to dailininkė.  
  1994 - 2000 Personalinės įmonės „Dalios studija“ savininkė.  
2001 Šiaulių universiteto, Menų fakulteto, Taikomosios dailės ir technologijų katedros dėstytoja.
         
  Įvertinimai  
         
  2004 - 2006 Individuali Lietuvos valstybės stipendija meno ir kultūros kūrėjams.  
  1990 - 2000 Kūrybiniai darbai apdovanoti diplomais Latvijoje, Rusijoje, Ispanijoje.  
Darbus turi įsigiję Lietuvos, Latvijos, Rusijos dailės fondai, Lietuvos taikomosios dailės muziejus, organizacijos bei privatūs asmenys Europoje.
  2002 Mažosios Lietuvos kultūros paveldo „Amžinosios Rambyno kalno knygos“ sunkiausios rankraštinės knygos Lietuvoje kopija, M. Jankaus muziejus.  
         
Personalinės parodos
         
  1991-1992 „Kūrybos apžvalga“, galerija „Vartai“, Vilnius.  
  1994 „Variacijos viena tema“, galerija „Arka“, Vilnius.  
  1995 „Varia“, galerija „Pynė“, Panevėžys.  
  1997 Ciklas „Nerija“, vila „Ramybė“, Palanga.  
  1999 „Ododailė + Tekstilė“, Taikomosios dailės galerija, Vilnius.  
  2000 „Ododailė“, Klaipėdos Parodų rūmai.  
  2002 „Odos plastika“ , galerija „KLINTS“, Liepoja.  
  2005 Autorinė paroda „Skaitmenys“, Šiaulių universiteto galerija. Paroda tai dalis individualaus kūrybinio projekto „Ženklai“ - individuali Lietuvos valstybės stipendija meno ir kultūros kūrėjams 2004 - 2005 m. Parodos rėmėjas - Lietuvos dailininkų sąjunga.  
2005 Autorinė paroda „Skaita“, LDS galerija „Arka“, Vilnius. Parodos rėmėjas Lietuvos dailininkų sąjunga.
  2006 Autorinė paroda „VIENIS“ Lietuvos Respublikos Parlamentas, Vilnius.  
  2008 „Amžinosios Rambyno kalno knygos pristatymas“ Seimo parodų galerija, Vilnius.  
         
Simpoziumai, plenerai, seminarai, stažuotės
         
1984 Tarptautinis vaizduojamojo ir taikomojo meno simpoziumas, Riga.
1983,1986,2000,2001 Plenerai LDS kūrybos namuose, Palanga.
1999,2000,2001 Tarptautinis I, II, III simpoziumas „Knyga“, Vilnius.
2000 Internacionalinis simpoziumas Ispanijoje, Europos ir Lotynų Amerikos šalys, IV Encuentros de los oficios del cuero, Allariz, Spain, autorinės kūrybos pristatymas, pranešimas.
  2001 Publikacija „Arte en Cuero de Lituania”, Oficio y arte, organizacion de los artesanos de espana, CIF G-13171442, ISSN 1135-1152, Oficioyarte 055, april/mayo 2001, La Artesania, Madrid, Ispanija.  
  2001 Kūrybos pristatymas „Mixed media fine leather artist Dalia Marija Saulauskaite”, Business exhibitions, ISSN 1392-5601, December 2001, Vilnius, Lietuva.  
  2002 Konferencija - seminaras „Kūrybos erdvės“, instaliacija „Laikas“, Šiauliai. Dalia Marija Šaulauskaitė, Albinas Kavaliauskas. Laiko erdvės. Erdvinė instaliacija. //Kūrybos erdvės. The spaces of creations. Nr. 2, ,p. 13 - 14, Šiaulių universitetas, ISBN 9986-38-411-7.  
2002 Tarptautinis kultūrinis renginys, pleneras „Laikas“, Žemaitkiemio dvaras (Babtų sen.). Katalogas 2001 – 2005 Žemaitkiemio plenerai, LDS Kauno skyrius.
2003 Kūrybinė stažuotė, „Cite Internationale des Arts“ Paryžius, Prancūzija.
2003 Kvalifikacijos kėlimo seminaras „15 a. Prancūziškas knygų rišimas“, Kauno kolegija.
2004 Renginys P.Višinskio viešojoje bibliotekoje, paskaita „Knygų įrišimo naujovės“, Šiauliai.
2004 Tarptautinė mokslinė konferencija „Meno ir meninio ugdymo kūrybinės apraiškos“, pranešimas, Šiaulių universitetas.
  2005 Dalia Marija Šaulauskaitė. Odos dailė Lietuvoje 1990 – 2004-aisiais metais. Leather Art in Lithuania in 1990-2004. //Kūrybos erdvės. The spaces of creations. Nr. 3, ,p. 61 – 63, Šiaulių universitetas, ISSN 1822-1076. Adresas tarptautinėse duomenų bazėse: http://www.ceeol.com  
  2005 Seminaras „Prancūziškas knygos įrišimas“, Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka, Vilnius.  
  2005 Kvalifikacijos kėlimas „Kompiuterinio raštingumo kursai“, NVO LJKS Vilnius.  
  2006 Tarptautinė konferencija „Besimokančios visuomenės iššūkiai pedagogų rengimui”, Vilnius.  
  2006 Kūrybinių darbų publikacija. Llado i Riba M. T., Pascual i Miro E., El Cuero, Parramon ediciones, ISBN: 84-342-2887-4. Deposito legal: NA- 2012-2006, Impreso en Espana, Barselona.  
  2006-2007 Dalia Marija Šaulauskaitė. Kūrybinės/pedagoginės veiklos pristatymas tarptautinėse duomenų bazėse: http://dms.da.su.lt.  
  2007 Dalia Marija Šaulauskaitė. Knygrišystė Lietuvoje. Šiaulių universitetas, ISBN 978-9986-38-742-8.  
  2007 Dalia Marija Šaulauskaitė. Kūrybos pristatymas. //El Cuero, Косыгина А.Н., Кожа. Художественная обработка, ISBN 978-5-98569-006-4, ООО „Художественно-педагогическое издательство“, oтпечатано в Словакии.  
  2007 Tarptautinė mokslinė praktinė konferencija „Menas, dizainas, meninis ugdymas”. Pranešimas „Meninė knygrišystė Lietuvoje 1997 – 2007-aisiais metais”, publikuotas leidinyje ISBN 978-9955-27-040-9, Kauno kolegija, J. Vienožinskio menų fakultetas.  
  2008 Publication of the Association of New Zealand Leather Artisans „Leather Artisan“, Sue Nelson „Dalia Marija Saulauskaite – Lithuanian Leather Artist“, ISSN 0112-3831, Nr. 126, New Zealand.  
  2008 Dalia Marija Šaulauskaitė. Kūrybos pristatymas. //Garbačiauskas R., Vizualinė kūryba, p. 52, ISBN 978-9986-38-896-8, Titnagas, Šiauliai.  
  2008 Publication of the Association of New Zealand Leather Artisans “Leather Artisan”, Dalia Marija Saulauskaite „Leather Art studies in Lithuania“, ISSN 0112-3831, Nr. 127, New Zealand.  
  2008 Dalia Marija Šaulauskaitė. Pranešimas „Kūrybiškumo raiškos ypatumai odos dailės studijų procese“, Menų fakultetas: praeitis ir perspektyvos, ISBN 978-9955-32-03-9, Liucijus, Šiauliai.  
         
Atrinktos grupinės parodos
         
  1976 Respublikinė jaunųjų dailininkų kūrybos paroda, Vilnius.  
  1978 Knygų įrišimo meno paroda, Talinas.  
  1978 Jaunųjų dailininkų respublikinė paroda, Kaunas.  
  1980 Jaunųjų dailininkų respublikinė paroda, Vilnius.  
  1980 Jubiliejinė taikomosios dailės paroda skirta Lietuvos 40- mečiui, Vilnius.  
  1981 Sąjunginė paroda, Maskva.  
  1981 Jaunųjų dailininkų respublikinė paroda, Kaunas.  
  1982 Sąjunginė paroda „Šalies jaunystė”, Maskva. Diplomas, III - ioji vieta.  
  1982 Respublikinė paroda „Menas liaudžiai”, Vilnius.  
  1982 Respublikinė paroda skirta X dailininkų suvažiavimui, Vilnius.  
  1982 Dekoratyvaus meno paroda, Graikija.  
  1982 Taikomųjų menų kvadrienalė, Erfurtas.  
  1982 Taikomojo meno paroda, Vokietija.  
  1983,1986,1987 Sąjunginė paroda, Maskva.  
  1984,1985 Lietuvių meno paroda, Praha.  
  1984 Respublikinė dailininkų paroda, Vilnius.  
  1984,1987 Jaunųjų dailininkų respublikinė paroda, Vilnius.  
  1984 Taikomojo meno paroda Frankfurte, Vokietija.  
  1985 Respublikinė dailininkų paroda, Vilnius.  
  1985 Tarptautinio siumpoziumo vykusio Dzintaryje ataskaitinė paroda, Riga.  
  1985 Respublikinė vaizduojamojo ir taikomojo meno paroda, parodų rūmai, Vilnius.  
  1986 Jaunųjų dailininkų respublikinė paroda, Kaunas.  
  1986 Respublikinė dailininkų paroda, Vilnius.  
  1987 Respublikinė taikomojo ir vaizduojamojo meno paroda „Gamta ir žmogus”, Vilnius.  
  1987,1988,1990,1991 Respublikinė taikomojo meno paroda, Vilnius.  
  1989 Tarptautinė meno mugė, Čikaga.  
  1989 Tarptautinė paroda Poznanėje.  
1994,1995,1997 Miniatiūrų paroda, galerija „Vartai“, Vilnius.
  1979,1980,1984,1991 Pabaltijo jaunųjų dailininkų trienalės, Talinas, Riga, Vilnius. 1984 Latvijos kultūros ministerijos premija.  
  1979,1983,1985,1991 Pabaltijo taikomojo meno trienalės, Talinas, Riga, Vilnius.  
  1997 Grupinė odos kūrinių paroda, Taikomosios dailės galerija, Vilnius.  
  1997 Odos kūrinių paroda - Dailininkai, baigę Talino dailės universitetą ERKI; LDS Taikomosios dailės galerija, Vilnius.  
  1998 Grupinė odininkų paroda „Kalėdos”, galerija „Amatininkai”, Vilnius.  
  1998 Paroda akcija „Žmogus ir jo daiktai“, Taikomosios dailės galerija, Vilnius.  
  1999  „Veidrodis“ Taikomosios dailės galerijos paroda, Vilnius.  
  2000 - 2001 Vilniaus dailininkų paroda, Klaipėdos dailės galerija.  
2000 „M.K.Čiurlionis amžių sandūroje“, LDS PĮ galerija “Arka“, Vilnius.
2000 Lietuvos dailininkių moterų draugijos paroda „Moterys moterims“, Kongresų rūmai, Vilnius.
2000 - 2001 „Užupis užsieniui“, Lietuvos Užsienio Reikalų ministerija, Baltarusijos ambasada, Minskas.
2001 Lietuvos dailininkių moterų draugijos paroda „Mes esame“, Šiuolaikinio meno centras.
  2001 Respublikinė odininkų paroda „Odiniai daiktai”, LDS Klaipėdos galerija.  
2002 „Meno dienos“ paroda akcija, LDS Taikomojo meno galerija.
2002 „LINIJA“ Lietuvos dailininių moterų draugija, LDS PĮ galerija „Arka“,Vilnius.
2002 Frankfurto knygų mugė, paroda „Autorinė knyga“ , Frankfurtas, Vokietija.
2002 Taikomojo meno apžvalginė paroda, LDS PĮ galerija „Arka“, Vilnius.
2002 Paroda „Laikas“ UNESCO galerija, Vilnius.
2002 Forum „Litauen“ Kristianstad- Malmo- horby -Ystad, Švedija.
2002 Konferencija - seminaras „Kūrybos erdvės“, Šiauliai.
2003 Šiuolaikinio meno centras, „23 nuodėmės“ 3-oji Tarptautinė dailininko knygos trienalė, Vilnius.
2003 Tarptautinė odos meno paroda „Reflections“, Oberhachinger Leder-Tage, URBS Generationum, Cultural Association, Oberhaching, Vokietija.
2003 Tarptautinė „ArtForum“ paroda, Dutch Leather and Shoe Museum, Waalwijk, Olandija.
2003 Tarptautinė odos meno paroda, Treffpunkt Kunst, Artists Association, Ottobrunn, Vokietija.
2003 Tarptautinė grupinė odos meno paroda Alte Post, Stiftung Eisvogel, Paehl am Ammersee, Vokietija.
2003 „Oda + Forma interjere“, respublikinis meninis projektas, „Dalia“ baldų ir interjero salonas, Vilnius.
2003 „Iš mano kišenės – 4“ paroda “Laiškas“, LDS parodų salė, Vilnius.
2004 Edukacinė paroda „Taikomoji dailė: medžiagos ir procesas“, LDS galerija, Vilnius.
2004 Lietuvos dailininkių moterų draugijos paroda „Kelionė aplink pasaulį“, LDS galerija „Arka“, Vilnius.
2004 „Day of Welcome“ „Crafting the future“ paroda skirta naujų šalių priėmimui į Europos sąjungą, Airija.
2004 Grupinė paroda Hotel Reval Lietuva, Vilnius.
2004 Lietuvos monumentaliosios dailės paroda Erdvė. Dailė architektūroje.”, Arkos dailės galerija, Vilnius.
  2004 Grupinė dailininkų paroda REVAL HOTEL, Vilnius.  
2004 Šiaulių universiteto dailininkų pedagogų paroda „Mix 2“, ŠU dailės galerija, Šiauliai.
2005 Knygų įrišimo paroda „Atmintis“, skirta Tado Lomsargio 100-osioms metinėms paminėti, UNESCO komisijos parodų salė, Vilnius.
2005 1-oji Lietuvos šiuolaikinės dailės kvadrienalė, Šiuolaikinio meno centras, Vilniaus geležinkelio stotis.
2005 Paroda-konkursas Genovaitės Kazokienės vaizduojamojo meno fondo premijai gauti, LDS salė, Vilnius.
2005 Šiaulių universiteto dailininkų pedagogų paroda, skirta ŠU taikomosios dailės katedros 30mečiui, dailės galerija, Šiauliai.
2006 Knygrišystės paroda Lietuvos Respublikos Parlamento galerija, Vilnius.
  2006 Knygų įrišimo paroda Utena kraštotyros muziejuje.  
  2006 Knygų įrišimo paroda Ignalinos rajono kultūros centre.  
  2006 Knygų įrišimo paroda paroda Černiachovskio apskrities bibliotekoje, Kaliningradas.  
  2006 Knygų įrišimo paroda knygrišybos paroda Kaliningrado archyve.  
  2006 Šiaulių dailininkų paroda, Šiaulių dailės galerija.  
  2007 V tarptautinė meninės knygrišybos paroda „Mažas didelis pasaulis“ Arka, Vilnius.  
  2007 Šiaulių universiteto dėstytojų paroda Dusetų galerijoje.  
  2007 Dailės paroda , dailininkų sąjungos galerija, Pamėnkalnio g., Vilnius.  
  2007 Tarptautinė taikomosios dailės paroda „Naujojo mąstymo identifikacijos – CV anketa”, Arkos dailės galerija, Vilnius.  
  2007 Paramos renginys-aukcionas „Menas mus jungia”, Zarasų kultūros centras.  
  2007 Knygų įrišimo paroda Molėtų krašto muziejuje.  
  2007 Knygų įrišimo paroda Šv. Mato bažnyčioje, Anykščiai.  
  2007 Knygų įrišimo paroda Vlado Štaino viešojoje bibliotekoje, Ukmergė.  
  2007 Knygų įrišimo paroda Rukloje.  
  2007 Knygų įrišimo paroda Šveicarijos kaimo krašto muziejaus filiale, Jonavos rajonas.  
  2007 Knygų įrišimo paroda Pajuostėje, Panevėžys.  
  2007 Dailininkių moterų draugijos paroda „Skirtingi objektai“ , Arkos galerija, Vilnius.  
  2008 ŠU Menų Fakulteto dėstytojų ir studentų paroda, Universiteto galerija, Šiauliai.  
  2008 ŠU Menų fakulteto, Taikomosios dailės ir technologijų katedros studentų akademinių ir kūrybinių odos darbų paroda „ODA + KONCEPCIJA + IMPROVIZACIJA", Klaipėdos galerija.  
  2008 Menų Fakulteto Taikomosios dailės ir technologijų katedros studentų ir dėstytojų paroda “ODA KI/TAIP”, galerija “Sirena”, Vilnius.  
Parodų, seminarų kuratorė
2001 Respublikinė paroda „Dailioji oda Lietuvoje“, Lietuvos Respublikos Parlamentas, Vilnius.
2001 Respublikinė paroda „Dailioji oda“, Taikomosios dailės galerija, Vilnius.
2001 Respublikinė paroda „Dailioji oda“, Klaipėdos parodų rūmai.
2001 Tarptautinis seminaras „Leather art and craft techniques in contemporary world“, Šiaulių universitetas, bendrarengėja.
2002 Šiaulių Universiteto, Menų fakulteto dėstytojų ir studentų odos menų studijų akademinių ir kūrybinių darbų paroda, Šiaulių Universiteto dailės galerija, bendrarengėja.
  2008 Šiaulių Universiteto, Menų fakulteto dėstytojų ir studentų odos menų studijų akademinių ir kūrybinių darbų paroda, galerija “Sirena”, Vilnius, bendrarengėja.